• Přijímání dětí


  Zápis do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 12. května a v pátek 13. května 2022.
  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166 přijímá děti do mateřské školy dle pravidel k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
  Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronický předzápis. Termín elektronického předzápisu je spuštěn od 11. 4. 2022 do 12. 5. 2022.
  Na webových stránkách www.elektronickypredzapis.cz naleznete veškeré potřebné informace které urychlí a usnadní zápis do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Vámi vyplněné údaje jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na vás je pouze vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení. Celý průběh zápisu bude pak pro Vás komfortnější a mnohem rychlejší.
  Poté už bude jen zbývat dostavit se v den řádného zápisu s vaším dítětem do MŠ. Tím, že bude mít MŠ potřebné údaje již k dispozici, celý proces zápisu bude zkrácen na minimum.
  Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.
  K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, je nutná plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte).