Na co se těšíme ve školním roce 2023/2024
 • Příprava ovocných a zeleninových salátů.
 • Dlabání dýní.
 • Podzimní školní výlet.
 • Pomáháme lesním zvířátkům - procházka do lesa s kaštany a žaludy ke krmelci.
 • Adventní zpívání před mateřskou školou.
 • Pečení vánočního cukroví.
 • Andělský a čertí rej s mikulášskou nadílkou.
 • Návštěva předškoláků 1. třídy v ZŠ Jiráskovo náměstí.
 • Ježíšek v mateřské škole.
 • Karneval.
 • Vynášení Morany – loučení se zimou.
 • Zelený den – vítání jara.
 • Návštěva hasičů a městské policie.
 • Oslava „Dne Země.“
 • Čarodějnický rej
 • Jarní školní výlet.
 • Návštěva knihovny.
 • Divadelní představení a exkurze, návštěva muzea.
 • Batůžkové dny


Akce s rodiči a veřejností
 • Bramborování s opékáním špekáčků.
 • Lampionový průvod.
 • Vánoční zpívání před MŠ spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromečku.
 • Tvořivé dílny a hravé odpoledne rodičů s dětmi v MŠ.
 • Oslava Dne dětí.
 • Zahradní slavnost s vystoupením dětí.
 • Rozloučení s předškoláky.