O nás

Naše vize: Společně růst

O naplňování motta naší školy „U nás jsou děti šťastné a spokojené“ se nejlépe přesvědčíte osobní návštěvou. Nacházíme se v klidné lokalitě města Hradec Králové. Mateřská škola nabízí téměř rodinné zázemí s menším počtem dětí ve třídě. Všechny tři třídy jsou věkově heterogenní. Ve smíšených třídách probíhá snazší adaptace nově příchozích dětí, učení se nápodobou, přirozený rozvoj tolerance, spolupráce, sebevědomí a odpovědnosti za druhé… Příjemné prostředí a pohodu zajišťuje kvalifikovaný personál. Škola je vybavena novým nábytkem, moderními hračkami a didaktickými pomůckami. Všechny třídy jsou uspořádány do center aktivit, která dětem poskytují podnětné prostředí a stimulují děti k aktivitě. Nabízejí možnost individuálního rozvoje dle jejich zájmu a současně podporují vzájemné učení dětí, skupinové i kooperativní formy výuky. Možnost volby činnosti zvyšuje motivaci dítěte a úspěšnost v tom, co si samo vybralo. Oblíbené jsou pokusy a objevy, ateliér, labyrinty, stolní hry a stavebnice, knihy a písmena, kuchyňka a dopravní koutek. Vzhledem k malým skupinkám mohou děti přirozeně komunikovat, jsou vedeny k samostatnosti i ke spolupráci, zejména k získávání zdravého sebevědomí, každé dítě je bráno jako jedinečná osobnost a jsou respektovány jeho individuální potřeby a zájmy. Hry obohacujeme výukovými programy na interaktivní tabuli. Předškoláky všestranně připravujeme na vstup do základní školy.

K mateřské škole přiléhá prostorná zahrada, kde dochází zcela přirozeně k vzájemnému setkávání dětí ze všech tříd. Zahrada s mnoha herními prvky poskytuje celoročně dostatek příležitostí k aktivnímu pohybu i relaxaci dětí. Nově je zde vybudován pro jízdu na koloběžkách mlatový chodník s přechody pro chodce, který je využíván i k dopravní výchově dětí. Zrakové a sluchové vnímání si děti mohou procvičovat při hře na dendrofon a při poznávání zvuků pomocí QR kódů umístěných na stromech. Pergola poskytuje dětem útočiště i v nepříznivém počasí, je využívána k výtvarným a relaxačním činnostem i k odpočinku. V horkých dnech využíváme k osvěžení mlhoviště a hrajeme si s vodou u vodního toku. Zahrada se vzrostlými stromy i okrasnými dřevinami slouží k rozmanitému environmentálnímu vzdělávání. Děti mají možnost pečovat o květinové záhonky, bylinkovou zahrádku a ovocné keře, pohybovat se po naučné hmatové stezce. Blízkost přírody a okolí plné zeleně poskytuje mnoho příležitostí k rozvíjení kladného vztahu k přírodě.

Formou doplňkových programů nabízíme keramiku, výtvarné a hudební aktivity, plavání a lyžování. Ve spolupráci s odborníky mateřská škola využívá možnosti preventivních prohlídek jako je oční screening a logopedická depistáž. Pravidelně jezdíme na výlety, koncerty, do divadel a knihovny.

Naším cílem jsou spokojené děti, které se do naší mateřské školy těší a odnášejí si nezapomenutelné zážitky.

Ve vzdělávacím programu klademe důraz:
- na rozvoj seberealizace a tvořivost dítěte,
- na osvojení komunikace a spolupráce dětí,
- na získání samostatnosti a odpovědnosti dítěte,
- na vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně.