• Jak vypadá den v MŠ


  Časové rozvržení je pouze orientační a přizpůsobuje se věku, potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.


  „Přijďte se k nám podívat, jste vítáni“.


  Scházení dětí, ranní hry a činnosti od 6:30 hod.
  Děti si volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem nebo dle jejich zájmu v centrech aktivit.
  - Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.
  - Činnost je založena na spolupráci dětí.
  - Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.
  - K činnosti si děti samy volí pomůcky, materiály. Vše potřebné si přichystají i uklidí. Učitel má roli průvodce, dětem je oporou.


  Ranní kroužek, pohybová a logopedická rozcvička od 8:10 hod.
  • Vítáme den - třídní rituál (docházka, název dne, měsíce, roční období, vyznačení počasí), společné sdílení zážitků, básničky, jazykové cviky, plánování, diskuse.
  • Cvičení - chůze, běh, poskoky, křížová cvičení, zdravotní cviky, aktivity s náčiním, pohybové hry, relaxace.
  • Předškolák


  Hygiena, svačina od 8:30 hod.


  Tvořivé činnosti od 8:50 hod.
  • Pokračování v řízených nebo spontánních činnostech dětí (skupinové, v centrech aktivit, frontální), reflexe.


  Pobyt venku od 9:25 hod.
  • Seřazení, reflexní vesty, vycházka nebo pohybové aktivity a hry na zahradě, tvoření z přírodnin, environmentální vzdělávání.


  Hygiena, oběd od 11:30 hod.


  Odpočinek od 12:10 hod.
  • Četba pohádek, prohlížení časopisů, klidné činnosti dětí, které nespí


  Hygiena, svačina od 14:00 hod.


  Zájmové činnosti, rozcházení dětí od 14:20 hod.
  • Odpolední řízené nebo spontánní hry dětí ve třídě nebo na zahradě.