• Informace k půjčování knih v mateřské škole


  - Knihy lze půjčovat a vracet ve třídě Sovičky.
  - Knihy zapůjčují paní učitelky ve třídě Sovičky na dobu max. jednoho měsíce.
  - Současně lze zapůjčit 2 knihy do rodiny.
  - Knihy půjčujeme pouze zákonným zástupcům dětí naší mateřské školy.
  - Při poškození nebo ztrátě knihy je ten, kdo si ji půjčil, povinen knihu uhradit v plné výši.

  Nabídka knih je ZDE ke stažení.