• Výsledky dotazníkového šetření


    V listopadu 2016 proběhlo v naší MŠ dotazníkové šetření, které prováděla firma SCIO v rámci projektu Mapa školy. Průzkum ukázal, v čem naše škola mimo jiné vyniká v porovnání s ostatními MŠ:

    - Zahrada školy poskytuje příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu.
    - Ve třídách je dostatek prostoru a náčiní pro pohybové aktivity.
    - Rodiče by si naši MŠ opět vybrali pro své dítě.

    S podrobnými výstupy se můžete seznámit na stránce v sekci: Dokumenty/Ke stažení.