• Na Vaše děti se těší  Zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Gabriela Baranovičová
  Třída Včeličky:
  Učitelky: Bc. Alena Tollarová
  Kateřina Karásková
  Třída Sovičky:
  Učitelky: Mgr. Gabriela Baranovičová
  Bc. Alena Koňaříková
  Třída Sluníčka:
  Učitelky: Ing. Věra Benešová
  Bc. Lucie Bergerová
  Úklid zajišťuje:
  Školnice:Věra Klepetková
  Dobré jídlo připravují:
  Vedoucí kuchařka:Daniela Macháčková