• Ochrana osobních údajů


    Chráníme Vaše osobní údaje. Podrobné informace o zpracování osobních údajů dle č. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/79 najdete na webových stránkách naší základní školy www.zsjirasek.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Registr agend obsahujících osobní údaje je k dispozici v MŠ. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu, konkrétní doba zpracování je stanovena spisovým řádem školy.