• Přijímání dětí


    Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166 přijímá děti do mateřské školy dle vnitřní směrnice přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.


    Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 se uskuteční na jaře 2019.


    K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem (žádost si můžete stáhnout, případně vyzvednout v naší MŠ), rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.