• Přijímání dětí


  Zápis do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se koná ve čtvrtek 13. května a v pátek 14. května 2021.


  Termín elektronického předzápisu bude upřesněn.


  Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronický předzápis.


  Na webových stránkách www.elektronickypredzapis.cz naleznete veškeré potřebné informace které urychlí a usnadní zápis do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Vámi vyplněné údaje jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na vás je pouze vyplněnou žádost vytisknout a navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení. Celý průběh zápisu bude pak pro Vás komfortnější a mnohem rychlejší.


  Poté už bude jen zbývat dostavit se v den řádného zápisu s vaším dítětem do MŠ. Tím, že bude mít MŠ potřebné údaje již k dispozici, celý proces zápisu bude zkrácen na minimum.


  Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.
  Pakliže zákonný zástupce dítěte nepředloží řádně vyplněnou žádost, nelze s ním zápis provést.


  K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte).


  Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166 přijímá děti do mateřské školy dle pravidel k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.